Home - hocceo.net
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sự học chỉ được xem là thực học nếu học để lấy năng lực làm người, năng lực làm việc và năng lực làm dân nhằm định đoạt thân phận và số phận của mình.

Lãnh đạo, không phải là người có chức, cũng không hẳn là người có quyền, mà là người dẫn dắt về tư tưởng và tạo ra sự thay đổi (của tập thể, của tổ chức, của xã hội…) theo hướng tiến bộ.

Chỉ có học thực, mới có năng lực thực; chỉ có năng lực thực, mới làm thực; chỉ có làm thực, mới tạo ra giá trị thực; chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực. Tất cả, bắt đầu từ thực học

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

 • Đào tạo Giám đốc
 • Lãnh đạo & Quản lý
 • Nhân sự & Nhân lực
 • Tài chính & Kế toán
 • Tiếp thị & Bán hàng
 • Sản xuất & Vận hành
 • Kỹ năng chuyên nghiệp

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường rộng mở cho nhiều doanh nghiệp, PTI còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, được thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp…

Các chương trình đào tạo

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký
CEO toàn diện 18-11-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 26-09-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 22-09-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 21-11-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 21-10-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 12-11-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO – Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 21-10-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ
Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung 12-09-2018 8,600,000đ
6,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 27-10-2018 9,600,000đ
8,200,000đ
ĐĂNG KÝ
 Đào tạo giảng viên nội bộ  05-10-2018 6,800,000đ
5,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 06-10-2018  6,800,000đ
5,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh 09-11-2018  5,200,000đ
4,200,000đ 
 ĐĂNG KÝ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyển sâu trở thành chuyên gia 21-11-2018 12,800,000đ
11,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
Tài chính dành cho lãnh đạo 31-10-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 15-09-2018 4,200,000đ
3,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiệu quả 17-09-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật Thương lượng và Đám phán 05-10-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp 22-09-2018 4,800,000đ
4,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối giành cho CEO 15-12-2018 5,800,000đ
4,500,000đ
 ĐĂNG KÝ
Nghiệp vụ quản lý kho 10-11-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp Cập nhập  1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Thành công trong công việc  Cập nhập 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Quản trị thuế an toàn 06-10-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
 Quản trị dòng tiền 08-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
 Phân tích báo cáo tài chính 28-09-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
 Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại  29-09-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
 Sử dụng KPIS trong đánh giá hiệu quả công việc   08-09-2018 3,200,000đ
2,400,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Kỹ năng làm việc hiệu quả  12-10-2018 2,200,000đ
1,800,000đ
ĐĂNG KÝ
 Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả  12-10-2018 2,200,000đ
1,800,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Kỹ năng bán hàng qua điện thoại   02-10-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự  29-09-2018  1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Phương pháp dạy con giành cho nhà Quản lý  28-09-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
 Quản lý con người 23-09-2018  1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Mô hình 7S cho doanh nghiệp 21-09-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 03-10-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp 06-10-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Marketing online cấp tốc 10-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản trị kế toán tài chính dành cho giới chủ cập nhập 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký
CEO toàn diện 15-12-2018 26,800,000đ
20,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 07-09-2018 20,800,000đ
16,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 10-09-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 12-09-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CPO – Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp 15-10-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp 09-12-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CCO- Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 15-10-2018 16,800,000đ
12,000,000đ
ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ
Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung 24-09-2018 8,600,000đ
6,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp 10-11-2018 6,800,000đ
5,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Đào tạo giảng viên nội bộ 17-11-2018 5,800,000đ
5,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp 10-11-2018 6,800,000đ
5,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Master Phong thủy – Phong thủy chuyển sâu trở thành chuyên gia 15-09-2018  
12,800,000đ
11,000,000đ
ĐĂNG KÝ
 Tổ trưởng sản xuất 21-12-2018  4,800,000đ
4,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
 Phong thủy giành cho doanh nhân 4-10-2018  4,600,000đ
3,000,000đ
 ĐĂNG KÝ 
ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
 Tài chính giành cho lãnh đạo 14-10-2018  2,600,000đ
2,000,000đ
 ĐĂNG KÝ 
 Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 15-9-2018  2,800,000đ
2,200,000đ
  ĐĂNG KÝ
 Kỹ năng bán hàng hiệu quả 18-9-2018   2,800,000đ
2,200,000đ
  ĐĂNG KÝ
Xây dựng, quản lý và phát triển cửa hàng của doanh nghiêp 01-12-2018 4,800,000đ
4,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
Xây dựng, quản lý và phát triển kênh phân phối giành cho CEO 24-11-2018 5,800,000đ
4,500,000đ
 ĐĂNG KÝ
1501 Cách khen thưởng nhân viên 05-10-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Marketing online cấp tốc 17-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kiểm soát chi phí và tính giá thành 08-10-2018 2,800,000đ
2,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Xem tướng tay để biết người 14-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Công nghệ 4.0 & thương mại điện tử 14-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả 15-09-2018 2,800,000đ
2,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Quản trị cuộc đời 31-10-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng qua điện thoại 28-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Sử dụng công cụ KPIs tring đánh giá hiệu quả công việc 29-09-2018 2,800,000đ
2,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Chiến lược cạnh tranh 08-10-2018 1,600,000đ  ĐĂNG KÝ
Giữ nhân viên giỏi 12-10-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Marketing digital 13-10-2018 2,800,000đ
2,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết kiếu nại 20-10-2018 2,800,000đ
2,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Quản lý con người 12-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 08-10-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng đám phán trong kinh doanh 10-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Phân tích hiệu quả vốn đầu tư trong doanh nghiệp 26-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự 19-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Nhân tướng học trong quản trị nhân sự nâng cao 12-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Sống khỏe trẻ đẹp – nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương chưa có lịch khai giảng 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Nghiệp vụ quản lý kho chưa có lịch khai giảng 2,600,000đ
2,000,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng hiện đại qua Facebook 28-9-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Đột phá trong lãnh đạo 19-11-2018 2,800,000đ
2,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Quản trị dòng tiền 21-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Ứng dụng phong thủy vào xây dựng thương hiệu 14-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Pháp luật trong quản lý lao động tiền lương tại doanh nghiệp 03-12-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng  22-09-2018 1,800,000đ
1,200,000đ
 ĐĂNG KÝ
Kiểm soát tài chính doanh nghiệp 10-09-2018
1,800,000đ
1,200,000đ

ĐĂNG KÝ
Rèn luyện văn phong của CEO 19-09-2018 2,600,000đ
2,000,000đ
ĐĂNG KÝ
Khóa học Khai giảng Học phí Đăng ký
Khóa CEO tại Quảng Ninh 29-09-2018 20,800,000
12,000,000
ĐĂNG KÝ
Khóa CEO tại Hải Phòng 12-08-2018 20,800,000
12,000,000
ĐĂNG KÝ

Xem thêm các khóa học khác tại Hà Nội: CẤP QUẢN LÝ – KHÓA NGẮN HẠN

Các chương trình chuyên khảo

Khóa học Học phí Địa điểm
Mô hình 7S cho doanh nghiệp Miễn phí HÀ NỘI – TP.HCM
Xóa tan nỗi lo rủi ro về thuế 100,000đ HÀ NỘI – TP.HCM
Tái cấu trúc Doanh nghiệp 100,000đ HÀ NỘI – TP.HCM
Phong thủy ứng dụng cho doanh nhân Miễn phí HÀ NỘI – TP.HCM
Dụng nhân như dụng mộc  100,000đ HÀ NỘI – TP.HCM

Ms. THU HẰNG – Tư vấn, Trợ giảng
0936 008 979
0936 008 979
Email: thuhang@pti.vn

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Sách “Đúng việc – Một góc nhìn về câu chuyện khai minh”

Đúng việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh“Công việc” của bất kỳ ai trong đời cũng bao gồm làm người, làm dân và làm việc. Lựa chọn của mỗi người trong từng “công việc” đó sẽ làm nên cuộc đời họ…

TINH HOA QUẢN TRỊ

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN HÀNG ĐẦU  ______________________________________________________________

Trong suốt những năm qua, những “bộ óc” lớn của thế giới, những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã lần lượt đến Việt Nam (theo lời mời của PTI) để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình góp phần “nâng cao doanh trí” của cộng đồng doanh nghiệp…

ĐỖ XUÂN TÙNG

Chuyên gia, giảng viên
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Giảng viên cao cấp của Trường đào tạo doanh nhân PTI. Nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Marketing, bán hàng, xây dựng và điều hành doanh nghiệp, hiện ông là Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Tầm Kiều. Với lòng đam mê công việc và sức sáng tạo, ông đã cùng với các đồng nghiệp mang lại nhiều giải thưởng danh giá cho các tập đoàn lớn. Là một giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, mỗi bài giảng của ông luôn cuốn hút và mang đến cho học viên những giá trị thiết thực.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

ĐỖ HOÀI NAM

Chuyên gia, giảng viên
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Đỗ Hoài Nam được biết đến với vai trò là một chuyên gia “Tư vấn chiến lược kinh doanh”, đồng thời ông cũng là giảng viên cao cấp của các khóa đào tạo như: Quản lý chiến lược, Quản lý nhân sự, Kỹ năng mềm, Kỹ năng bán hàng…tại Trường đào tạo doanh nhân PTI. Với tâm huyết của một chuyên gia, các chương trình giảng dạy của ông luôn mang lại cho học viên những kiến thức mới mẻ giàu giá trị thực tiễn, chuyên môn cao.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

NGÔ QUÝ NHÂM

Chuyên gia, giảng viên
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chuyên gia – Giảng viên Ngô Quý Nhâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn về chiến lược và quản trị nhân sự cho nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn như: Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí; Ocean Bank, VNPT,Teckcombank, Vietnam Airline… Với kinh nghiệm thực tiễn những bài giảng của ông luôn mang đến cho người học những kiến thức mới mẻ, sáng tạo trong lĩnh vực quản trị nhân sự.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

NGUYỄN SỸ DŨNG

Chuyên gia, giảng viên
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chuyên gia kinh tế – Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội. Nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện và Nghiên cứu khoa học của Văn phòng Quốc hội

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh loại xuất sắc, ông được giữ lại làm nghiên cứu sinh về Giáo dục học.

Trước khi giữ cương vị Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS. Nguyễn Sỹ Dũng đã có 6 năm làm Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học của Văn phòng Quốc hội. Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng có chức danh là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhưng trong lòng công chúng báo chí, trong cái nhìn của nhiều người làm báo, suốt thời gian qua, ông còn là một nhà phản biện xã hội lúc nào cũng khúc chiết, trí tuệ và đầy tâm huyết, những tâm sự, những luận điểm nóng hổi, tính thời sự của ông thậm chí còn được một số cơ quan báo chí đưa ra thành diễn đàn để đông đảo độc giả cùng bàn luận.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

TRẦN ĐÌNH THIÊN

Chuyên gia, giảng viên
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
 • Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam là người nổi tiếng với những nhận định về xu hướng nền kinh tế trong nước và thế giới đặc biệt đối với các hiệp định quốc tế.
 • Tại mỗi sự kiện, hội thảo các tham luận mà ông đưa ra luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội.
 • Cách nhìn, cách cảm và những phân tích sâu sắc của ông đã góp phần định hướng giúp các doanh nghiệp Việt Nam biết cách tận dụng tối đa những yếu tố thuận lợi của thời cuộc để cùng hội nhập thành công.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LÊ THẨM DƯƠNG

Chuyên gia, giảng viên
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ông là khách mời quen thuộc của các diễn đàn, hội thảo về tài chính, quản trị nhân sự, kinh doanh và chứng khoán trên đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó ông cũng giữ vai trò đặc biệt trong các tập đoàn lớn như Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Dầu Khí, Khatoco Khánh Hòa và một số ngân hàng khác.

Lê Thẩm Dương là một vị Tiến sĩ đặc biệt. Ông không phải là một vị tiến sĩ giấy, càng không phải là một người thầy theo khuôn khổ giáo dục thông thường. Những kiến thức, tư tưởng của ông được đúc kết từ hàng chục năm kinh nghiệm và được trình bày bằng lối diễn thuyết đặc biệt, đôi khi gây shock đối với nhiều người

Một số khóa Ông tham gia giảng dạy tại PTI:

 • Tuyển, dùng, giữ sa thải nhân sự
 • Chiến lược Doanh nghiệp trong thời kỳ 4.0
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN  ______________________________________________________________

Nguồn động lực lớn lao để toàn thể PTI nỗ lực hơn nữa để chia sẻ thành công, cộng hưởng thịnh vượng

ĐÀO TẠO NỔI BẬT _________________________________________

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Scroll
0886055166
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes